Convert reciprocal temperature

From: [1/deltaK]
To: [1/deltaC]
Abbreviation Unit 1 Base Unit
1/deltaK per delta kelvin 1
1/deltaC per delta Celsius 1
1/deltaF per delta Fahrenheit 1.8
1/deltaR per delta Rankine 1.8