Convert molar heat capacity

From: [J/(mol.deltaK)]
To: [Btu[IT]/(lbmol.deltaF)]
Abbreviation Unit 1 Base Unit
J/(mol.deltaK) joule per gram-mole delta kelvin 1
Btu[IT]/(lbmol.deltaF) BTU per pound-mass-mole delta Fahrenheit 4.1868
cal[th]/(mol.deltaC) calorie per gram-mole delta Celsius 4.184
kJ/(kmol.deltaK) kilojoule per kilogram-mole delta kelvin 1