Convert electric potential difference

From: [V]
To: [GV]
Abbreviation Unit 1 Base Unit
V volt 1
GV gigavolt 1000000000
MV megavolt 1000000
TV teravolt 1000000000000
cV centivolt 0.01
dV decivolt 0.1
fV femtovolt 1E-15
kV kilovolt 1000
mV millivolt 0.001
nV nanovolt 1E-09
pV picovolt 1E-12
uV microvolt 1E-06